ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
& INTERNET

Ανακάλυψε όλα τα προγράμματα σταθερής και internet.

Συνεργάτες μας οι μεγαλύτερες εταιρίες τηλεφωνίας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ INTERNET

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
24 MBPS

Οι συνδέσεις τεχνολογίας ADSL αποτελούν την πρώτη μορφή τεχνολογίας internet όπου όλο το δίκτυο αποτελείται από καλώδια χαλκού αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Με ονομαστική ταχύτητα 24 mbps , στην πραγματικότητα όμως η ταχύτητα διαφοροποιείται ανάλογα με την απόσταση από το αστικό κέντρο των εταιριών.

Η ταχύτητα της τεχνολογίας αυτής δεν ξεπερνά συνήθως τα 8 με 10 mbps.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ INTERNET

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
50 ΚΑΙ 100 Mbps

Οι ανάγκες για γρήγορο internet να αυξάνονται συνεχώς με αποτέλεσμα τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA) να επεκτείνονται αλλά και το ποσοστό των γραμμών υψηλών ταχυτήτων να αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ονομαστική ταχύτητα του προγράμματος που θα επιλέξει κάποιος τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πραγματική ταχύτητα που θα διαχειρίζεται στην καθημερινότητα του (download/upload ).

Σε αυτήν την τεχνολογία η οπτική ίνα φτάνει έως τον τοπικό διανεμητή (καμπίνα) και από την καμπίνα έως τον χώρο της εγκατάστασης χρησιμοποιούνται συνήθως καλώδια χαλκού

Οι πραγματικές ταχύτητες όμως εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων:

Σε περίπτωση που η σύνδεση παρέχεται μέσω τεχνολογίας FTTH (οπτική ίνα στο χώρο σου) η πραγματική ταχύτητα είναι ίση με την ονομαστική.

Σε αυτήν την τεχνολογία η οπτική ίνα φτάνει μέχρι τον χώρο μας ( όροφο και διαμέρισμα).

Χρησιμοποιούνται 100% οπτικές ίνες καθ’ όλη της διαδρομής για πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων.

Όλοι οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας μπορούν να προσφέρουν όλες τις τεχνολογίες σε οικιακά και εταιρικά προγράμματα καλύπτοντας ανάγκες απλές όπως μια απλή γραμμή internet με φωνή και ανάγκες πολυσύνθετες με πολλαπλούς χρήστες και τηλεφωνικά κέντρα .

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Γούναρη 25, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Τηλέφωνο

+30.2611812713

Email Us

info@entconnect.gr