Ηλεκτρικό
Ρεύμα

Ανακάλυψε όλα τα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος για το σπίτι και την επιχείρηση

Συνεργάτες μας οι μεγαλύτερες εταιρίες ενέργειας
Ηλεκτρικό Ρεύμα

ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Το οικιακό Τιμολόγιο Γ1 και Γ1Ν αν έχει μετρητή για νυχτερινή κατανάλωση είναι τα τιμολόγια που έχουν συμφωνημένη ισχύ μέχρι 25 KVA και έχουν εκκαθάριση κάθε 4 μήνες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ INTERNET

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Στα επαγγελματικά τιμολόγια υπάρχουν 3 τύποι τιμολογίων.

Τιμολόγιο Γ21/Γ21Β είναι το σύνηθες επαγγελματικό τιμολόγιο με συμφωνημένη ισχύ μέχρι 25 kva και η εκκαθάριση του γίνεται κάθε 4 μήνες.

Τιμολόγιο Γ22/Γ22Β είναι το τιμολόγιο με λίγο αυξημένη κατανάλωση από την συνήθη χρήση για αυτό η Συμφωνημένη ισχύς του είναι από 35 μέχρι 250 kva και η εκκαθάρισή του.

Τιμολόγιο Γ23/Γ23Β σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τιμολόγια βιομηχανικού τύπου και επιχειρήσεων με συμφωνημένη ισχύ από 8 μέχρι 250 kva η εκκαθάριση του γίνεται κάθε 4 μήνες και έχει την ιδιαιτερότητα της διπλής χρέωσης με ωράριο νυχτερινού τιμολογίου από τις 22 το βράδυ ως τις 8 το πρωί.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ INTERNET

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Το κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η έκπτωση που χορηγείται στους δικαιούχους του ΚΟΤ είναι κοινή για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίζεται επι της τιμής χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή ισχύει στο εκάστοτε εμπορικό πρόγραμμα του κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αιτήσεις για ένταξη – ανανέωση τοι κοινωνικού τιμολογίου πραγματοποιούνται μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) .

Στην περίπτωση της ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ενημερώνονται συστηματικά από τον Διαχειριστή του Δικτύου (δεδδηε) προκείμενου να υπάρξει και η ανάλογη τιμολόγηση. Υπάρχουν δυο κατηγορίες Κοινωνικών Οικιακών Τιμολογίων ανάλογα τις προϋποθέσεις ένταξης όπου υπάρχουν διαφορετικά όρια στην τετραμηνία συνολική κατανάλωση ρεύματος

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή ρεύματος είναι απλή προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπογράφοντας την σύμβαση με τον νέο πάροχο ενέργειας .

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η μετάβαση στον νέο πάροχο ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες με μέγιστη διάρκεια την μια εβδομάδα. Ο καταναλωτής δεν μένει χωρίς ρεύμα καθόλη την διάρκεια αλλαγής παροχου
Οι εκπτώσεις των παρόχων έχουν να κάνουν με το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού και όχι με το ρυθμιζόμενο το οποίο δεν έχει να κάνει με την αλλαγή προμηθευτή.

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Γούναρη 25, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Τηλέφωνο

+30.2611812713

Email Us

info@entconnect.gr